Home About Us Send Us Docs Tell a Friend Public Info Contact Us  
    Search Information:
Advance Search  
 

Hotuba ya Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Prof. Anna Kajumulo Tibaijula (MB.), Akiwasilisha Bungeni Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Kwa Mwaka 2011/12
/ 2011


Abstract:

Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa iliyowasilishwa leo ndani ya Bunge lako Tukufu na Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Mazingira, Bunge lako lipokee na kujadili makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa mwaka 2011/12.


[ FullText  ]  |  [  Home ]

 

For more information about Tanzania Online please email; tzonline@esrf.or.tz


 
 
Home | About Us | ContactUs | Taknet| Send Us Information | Feedback
Copyright © 2001 - 2008 Tanzania Online - funded by JP4 Program and Tanzanian Government and hosted by ESRF